Chính sách người bán

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Alibaba.com sẽ thực hiện chính sách hoàn tiền lại cho khách hàng trong các trường hợp như sau:

Quy định và hình thức thanh toán

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB (sau đây gọi tắt là OSB) là Đại lý ủy quyền chính thức của Tập đoàn Alibaba tại Việt Nam. Khi đồng ý sử dụng các dịch vụ của Alibaba.com, Quý khách hàng sẽ phải thực hiện việc thanh toán cho Alibaba.com thông qua OSB, trước khi nhận bàn giao dịch vụ. Chúng tôi có 3 hình thức thanh toán như sau:

Các tin đã đưa ngày

VP Hà Nội

  • Skype Hotline: 090.337.69.96

VP HCM

  • Skype Hotline: 0937.18.69.96