Gói DV Global Gold Supplier
Bắt đầu: 01h:01' Sáng, Ngày 01/01/2013 - Kết thúc: 01h:01' Sáng, Ngày 31/12/2013
Giá: 64.500.000 VNĐ
Gold Supplier là mức thành viên cao cấp nhất, uy tín nhất của Alibaba.com, cho phép doanh nghiệp tối đa hóa cơ hội quảng bá kinh doanh

haha

Các dịch vụ khác: