GSP - Gold Supplier Premium
Bắt đầu: 08h:01' Sáng, Ngày 01/07/2017 - Kết thúc: 05h:01' Chiều, Ngày 30/07/2017
Giá: 136.600.000 VNĐ
GSP - Gold Supplier Premium là dịch vụ thành viên cao cấp nhất, uy tín nhất của Alibaba.com, cho phép doanh nghiệp tối đa hóa cơ hội quảng bá kinh doanh.

haha