GÓI GIẢI PHÁP LIÊN KẾT THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU
Bắt đầu: 08h:01' Sáng, Ngày 01/01/2017 - Kết thúc: 05h:01' Chiều, Ngày 28/02/2017
Địa điểm: Hà Nội & TP.HCM
Ngày 20/10 tại TPHCM, Tập đoàn Alibaba, Công ty CP Đầu tư và Công nghệ OSB, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) và Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tổ chức lễ ký kết và công bố gói giải pháp liên kết thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến.

haha